Sauces

Entrevista a Diego Alende

RC Celta

[tabs tab1=»GALEGO» tab2=»CASTELLANO»][tab title=»GALEGO»]

O defensa Diego Alende, que actualmente milita na Xuvenil División de Honra, sométese ao cuestionario que seguen pasando os nosos canteiráns.

¿Cal é a materia que máis che gusta? ¿Por qué?
Bioloxia, xa que é o máis relacionado co que quero ou me gustaría estudar ao terminar este curso, fisioterapia.
 
¿E a que menos? ¿Por qué?
Penso que filosofía, non termino de verlle a utilidade e resúltame de pouco interese persoal.
 
¿Resúltache difícil compatibilizar estudos e deporte?
Unhas veces máis que outras. As viaxes a santander ou a asturias tambien quítannos tempo. Hai que saber levalo todo día a día.
 
¿Cales son as metas deportivas e profesionais que che marcaches?
Supoño que as mesmas que todo o mundo, chegar a xogar en primeira división e dedicarme únicamente ao fútbol
 
¿Como ves a tempada?
Tivemos un calendario difícil de inicio, pero vexo ao equipo forte e penso que podemos ser campións.

 

[/tab][tab title=»CASTELLANO»]

El defensa Diego Alende, que actualmente milita en el Juvenil División de Honor, se somete al cuestionario que siguen pasando nuestros canteranos.

¿Cuál es la asignatura que más te gusta? ¿Por qué?
Biología, ya que es lo más relacionado con lo que quiero o me gustaría estudiar al terminar este curso, fisioterapia.
 
¿Y la que menos? ¿Por qué?
Pienso que filosofía, no termino de verle la utilidad y me resulta de poco interés personal.
 
¿Te resulta difícil compatibilizar estudios y deporte?
Unas veces más que otras. Los viajes a Santander o a Asturias también nos quitan tiempo. Hay que saber llevarlo todo día a día.
 
¿Cuáles son las metas deportivas y profesionales que te has marcado?
Supongo que las mismas que todo el mundo, llegar a jugar en Primera División y dedicarme únicamente al fútbol
 
¿Cómo  ves la temporada?
Hemos tenido un calendario difícil de inicio, pero veo al equipo fuerte y pienso que podemos ser campeones.

[/tab][/tabs]

 

RC Celta

Etiquetas

Categorías inferiores Categorías inferiores gl Inferior categories Sauces Sauces en Sauces gl

Noticias recomendadas