ESCUDO-1300x400-02
Celtismo

O RC Celta pon en marcha o servizo de cesión de abonos

RC Celta

O RC Celta dá un novo paso na mellora do servizo e atención aos seus abonados coa posta en marcha da cesión de abonos, dispoñible para todos os abonados que por algún motivo non poidan acudir a algún partido en Abanca Balaídos.
Neste caso, poderán ceder o seu abono ao club para que esa butaca non quede baleira e o equipo estea sempre o máis arroupado posible. A través do Portal do Abonado e con gran comodidade, o titular do abono pode liberar a súa butaca para que o club poida vendela a outro afeccionado. No caso de que se produza esa venda, o abonado acumulará un saldo que se descontará na renovación do abono da tempada seguinte, cos límites e condicións establecidos que poderán consultar no Portal do Abonado.
Nesta plataforma, na sección “Cesión de abonos”, o abonado poderá ceder o seu abono nun partido concreto desde que o club pon á venda as entradas para ese mesmo evento e ata 4 horas antes do comezo do encontro.
No caso de que o abonado ceda a localidade nun partido determinado e esta véndase finalmente a un terceiro, os ingresos obtidos da devandita venda repártense entre o club e o abonado. O abonado obterá o 40 % do importe da devandita entrada vendida, valorada ao prezo que se vendeu, é dicir, no caso de que esa entrada leve aplicada unha promoción (SUB25, código promocional etc..), o importe que percibirá o abonado será sobre o prezo promocionado (non inclúe gastos de xestión).
O importe a favor que se acumulou polos partidos nos que o abonado cedeu o seu abono e nos que finalmente se vendeu a súa butaca, descontaráselle do prezo do abono da seguinte tempada e non será reembolsable en metálico en ningunha circunstancia. Ademais, o abonado perderá todos os dereitos deste servizo en caso de non renovar o seu abono.
O aforro acumulado non poderá ser en ningún caso superior ao cincuenta por cento (50%) do prezo pago polo abono da tempada na que se cede, nin tampouco superar o cincuenta por cento (50%) do prezo final do abono da seguinte tempada no caso de que haxa un cambio de bancada ou categoría.
No apartado de cesión do Portal do Abonado hai tres servizos: cesión de abono, recuperar o abono cedido e a información de se o abono vendeuse ou non. Se finalmente vendese a localidade nalgún partido, o saldo correspondente aparecerá visible desde as 72 horas laborables seguintes ao fin do partido.

RC Celta

Etiquetas

Celtismo

Noticias recomendadas