Imágen genérica de cabecera RC Celta

Grupo RC Celta

Lei de transparencia

Exemplo de transparencia

O Grupo RC Celta fai publica a súa información institucional, organizativa e de planificación, así como económica, orzamentaria e estatística e indicadores do índice de trasparencia INFUT, co obxectivo de avanzar na nosa idea de transparencia e comunicación coa sociedade en xeral.

Información institucional, organizativa e de planificación

En marzo de 2022 a sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D. presenta como promotor unha solicitude para iniciar o procedemento de declaración de interese autonómico do Proxecto Galicia Sports 360, Factoría do Deporte Galego, tendo en consideración que trascende o ámbito municipal e fortalece o carácter transversal do sistema deportivo galego abarcando diferentes líneas, como laboratorios de investigación, cultura, ocio, turismo deportivo, mediciña deportiva, instalacións para a practica de todos os deportes… pero sobre todo, a axuda a todo o deporte galego para capitalizar o enorme traballo que fan as federacións e clubes deportivos de forma individual ( axudando a mellorar todos os clubes federados de calquera deporte traballando  conxuntamente na súa tecnificación, dixitalización e administración co obxetivo de progresar e superar novos retos e activar unha economía de escala para manexar grandes volúmenes e acceder a contratos de suministros para mellorar a economía dos clubes).

Por todo isto, o 01 de xuño de 2022 considerase procedente a declaración de interese autonómico polo Consello da Xunta de Galicia da ” Factoría do Deporte Galego-Galicia Sports 360″. O mercores 09 de novembro anunciase a Declaración de Interese Autonómico para o Proxecto Factoría do Deporte Galego- Galicia Sports 360.

Ver información

Información económica, orzamentaria e estatística

Durante a tempada 2021/2022 e se nos circunscribimos á parte dos ingresos, aínda que se recupera unha parte da actividade e xéranse ingresos por taquilla e aboados derivado da volta de público aos estadios, os efectos do COVID na nosa actividade aínda seguen sendo moi significativos, cunha contracción importante do mercado que implica, entre outras cuestións, unha caída nas operacións de venda de xogadores, un impacto sobre os ingresos procedentes de dereitos audiovisuais e tamén a necesidade de estar atentos ao risco de crédito e insolvencia que afecta á cifra de ingresos comerciais.

Dende o Grupo RC Celta traballouse en dúas liñas durante a tempada:

  • – Tentar incrementar a cifra de negocios sobre os ingresos previstos.
  • – Axustar ao máximo os gastos de estrutura.
  • Con todo, non podemos compensar a caída de ingresos procedentes da venda de xogadores de exercicios anteriores.Todo iso fai que traballemos e dediquemos unha gran parte dos nosos esforzos na procura de valor engadido estratéxico e que incidamos nun enfoque de excelencia empresarial (mediante xestión de procesos, mellora continua, …) transparencia a través da nosa páxina web, hincapé no enfoque tecnolóxico e dixital, cuestións sociais e do persoal, así como de responsabilidade social e ética empresarial.

Ver información

Cumprimento e bo goberno

Os valores básicos que guían a actividade do Grupo son: HONESTIDADE, XUSTICIA E INTEGRIDADE.
Ver información

Índice de transparencia dos clubs de futbol | INFUT

O Grupo RC Celta fai publica a súa información institucional, organizativa e de planificación, así como económica, orzamentaria e estatística e indicadores do índice de trasparencia INFUT, co obxectivo de avanzar na nosa idea de transparencia e comunicación coa sociedade en xeral.
Ver información

Compromiso ambiental

A Dirección do Grupo RC Celta, consciente da importancia da calidade e o medio ambiente á hora de satisfacer as necesidades e expectativas do seu accionariado, persoas aboadas e usuarias de distintos servizos, clientela, outras partes interesadas, ha incluído na súa estratexia empresarial devanditos requisitos, abordando a implantación dun sistema de xestión de calidade e medio ambiente nos seus centros de traballo
Ver información

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Quenes somos

O Grupo RC Celta caracterízase pola especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza baseadas na experiencia e na excelencia…
Coñece ao Grupo RC Celta

Certificados

No Grupo RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade, medioambiente…

 

Ver os certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma da excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos que poñen de manifesto nosa boa xestión.
Ver recoñecementos