Imágen genérica de cabecera RC Celta

Grupo RC Celta

Traballa co Grupo RC Celta

Qué ofrecemos:

Desde o Grupo RCCelta apóstase e trabállase activamente pola aliñacion da nosa estratexia e obxetivos, co desenvolvemento e a profesionalizacion das persoas que conforman o noso equipo humán, a través da motivación e a formación continua.

O Grupo RCCelta promove:

  • O emprego estable no Grupo apostando polas relacións duradeiras cos seus empregados/as.
  • Garantir a plena igualdade de trato e de oportunidades entre homes e mulleres, e a eliminar toda forma de discriminacion directa ou indirecta por motivos de xénero.
  • Procesos que permiten o desenvolvemento da actividade de xeito ético, transparente e sostenible, impulsando os valores de excelencia, transparencia, sostenibilidade e cercanía como puntos fortes do noso negocio, por isto:
  • Implementa diferentes sistemas de Calidade baixo o estándar UNE EN ISO 9001:2015 certificados pola entidade de acreditación AENOR., na súa orientación ao cliente, a xestión de procesos, á mellora continua, …. En definitiva, á excelencia empresarial. Dispoñemos de certificación ISO 9001:2015 na Área Corporativa das empresas do grupo e ISO 9001:2015 no área de seguridade e instalacións do Grupo RCCelta.
  • Tras a crise provocada polo COVID-19, puxéronse en marcha medidas para afrontala volta á normalidade aportando valor nos procesos de continuidade de negocio, implementando boas prácticas na xestión dos riscos derivados do COVID-19 baixo o estándar Protocolo frente ao COVID-19, o que xera confianza entre todos os colectivos (clientes, traballadores e público en xeral).

Formulario de candidato

Se queres traballar connosco, déixanos os teus datos, desenvolvemento académico e traxectoria profesional. Chegará ao noso departamento de RRHH.